Thứ Bảy, Tháng Tám 13
Shadow

Thẻ: xây dựng

Tổng thống Iran kêu gọi xây dựng khuôn khổ pháp lý cho giao dịch tiền mã hóa

Tổng thống Iran kêu gọi xây dựng khuôn khổ pháp lý cho giao dịch tiền mã hóa

Phân tích, Thị trường, Tiền điện tử
Tổng thống Iran Hassan Rouhani muốn bảo vệ lợi ích quốc gia liên quan đến tiền mã hóa. Tổng thống Iran kêu gọi xây dựng khuôn khổ pháp lý cho giao dịch tiền mã hóa Iran đang tìm cách đưa ra khung pháp lý cho tiền mã hóa, trong khi hoạt động khai thác Bitcoin vẫn bị cấm vận ở nước này. Trong cuộc họp Ban điều phối kinh tế của nội các vào thứ Ba, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp pháp hóa các hoạt động tiền mã hóa để duy trì và bảo vệ lợi ích quốc gia. Rouhani cho biết đất nước phải chú ý đến các yêu cầu pháp lý và kỹ thuật liên quan đến tiền mã hóa và tiền kỹ thuật số. Lưu ý những rủi ro của giao dịch tiền mã hóa, Rouhani nhấn mạnh rằng nhận thức của mọi người trong lĩnh vực này là cần thiết để tránh các mục nhập thiếu chuyên nghiệp: “Để hợp p...