Thứ Hai, Tháng Bảy 4
Shadow

Thẻ: #Zimbabwe

Zimbabwe hướng tới việc áp dụng thanh toán bằng Bitcoin trong tương lai

Zimbabwe hướng tới việc áp dụng thanh toán bằng Bitcoin trong tương lai

Nổi bật
Kể từ khi quốc gia El Salvador chính thức chấp nhận Bitcoin trở thành một phương thức thanh toán hợp pháp thì nhiều quốc gia khác cũng học theo cách này. Tuy nhiên, hầu hết các quốc gia này đều cùng khu vực với El Salvador ở Mỹ Latinh. Những nơi khác, trong khi chưa chấp nhận Bitcoin là đồng tiền thanh toán hợp pháp, nhưng cũng đã tạo thuận lợi hơn nhiều trong việc sử dụng tiền điện tử ở quốc gia của họ.          Mặc dù các châu lục khác thì chấp thuận nhưng riêng châu Phi  lại không nhiệt tình với Bitcoin. Điều này cũng không ngăn cản sự phát triển của tiền điện tử trên lục địa này, các quốc gia như Nigeria và Kenya vẫn dẫn đầu trong việc giao dịch tiền điện tử ở châu Phi, bất chấp bất lợi trong luật pháp ở các quốc gia của họ. Zimbabwe cũng là một trong số ít trường hợp ngoại lệ v...