Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Các nhà phát triển Ethereum 2.0 sẽ khởi chạy thêm một testnet khác có tên “Zinken” trong những ngày tới, vì phiên bản testnet Spadina đã không diễn ra suôn sẻ như mong đợi.

Danny Ryan, một nhà phát triển cốt lõi của Ethereum, cho biết Spadina đã phải chờ đợi quá lâu đến khối sau cùng và sự tham gia từ các client Ethereum 2.0 hay các bên vận hành các node để xác nhận giao dịch.

“Mặc dù chúng tôi kỳ vọng mức độ tham gia vừa phải trên một testnet không được khuyến khích tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng các lỗi nhỏ trong quá trình phát hành client đã làm trầm trọng thêm vấn đề này, dẫn đến gần 1/3 số người tham gia trong vài kỷ nguyên đầu tiên,” Ryan cho biết. “Để giải quyết những vấn đề này, chúng tôi sẽ tổ chức ít nhất một testnet nữa — Zinken — trước khi khởi động genesis.”

Prysmatic Labs, một trong những client Ethereum 2.0, cho biết các vấn đề với tesnet Spadina mang lại “một cái nhìn xấu cho testnet genesis này.” Tuy nhiên, đó không phải là một lỗi nghiêm trọng hoặc lỗi đồng thuận, “mà là do các thông số cấu hình có thể được sửa bằng một bản phát hành,” theo Prysmatic.

Ryan tiết lộ rằng testnet Zinken dự kiến sẽ khởi chạy trong “một tuần rưỡi nữa”.

 – Bạch Đàn –

Viết bình luận