Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Grayscale hiện đang nắm giữ hơn 10 tỷ USD tài sản trong các quỹ của mình.

Tổng tài sản dưới quyền quản lý (AUM) của Grayscale hiện vào khoảng 10,4 tỷ USD. Sản phẩm Bitcoin (BTC) của công ty, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), vẫn là quỹ phổ biến nhất. Hiện quỹ này chiếm hơn 80% thị phần trong tổng số AUM với khoảng 8,85 tỷ USD.

Xét về đơn vị Bitcoin, GBTC nắm giữ một số lượng lớn khoảng 480.900 BTC, theo The Block Research.

Số Bitcoin nằm trong quỹ Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Nguồn: The Block

Số Bitcoin nằm trong quỹ Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Nguồn: The Block
Theo sau GBTC là quỹ Grayscale Ethereum Trust (ETHE) – có tổng AUM là khoảng 1,2 tỷ USD. Các quỹ tiền điện tử khác của Grayscale – bao gồm bitcoin cash, ether, horizen, ether classic, litecoin, stellar, XRP và zcash, có AUM nhỏ hơn, trong khoảng từ 1,5 triệu USD đến 145 triệu USD.

Grayscale được thành lập vào năm 2013 và ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là trong những tháng gần đây. Chưa đầy một năm trước, vào tháng 12 năm 2019, tổng AUM của công ty chỉ vào khoảng 1 tỷ USD.

Các quỹ của Grayscale cho phép các nhà đầu tư tiếp xúc gián tiếp với tài sản tiền điện tử, dưới hình thức cổ phiếu, đồng thời tránh những rủi ro khi mua và lưu trữ chúng trực tiếp.

 – Bạch Đàn –

Viết bình luận