Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nhân chứng đóng một vai trò quan trọng trong mạng UniChain . Chúng xác thực các giao dịch, khối và cũng duy trì hành vi của mạng.

UniChain có tổng cộng 55 nút nhân chứng. 33 nút nhân chứng hoạt động liên tục xác nhận giao dịch, tạo khối và duy trì mạng. 22 nút nhân chứng khác đang ở trạng thái chờ sẵn sàng thay thế bất kỳ nút nhân chứng nào đang hoạt động nếu chúng không thể hoạt động (ví dụ: không thể tạo khối sau một khoảng thời gian cụ thể).

Các nút nhân chứng được chọn từ bất kỳ tài khoản nào trong mạng thông qua quy trình bầu cử. Để trở thành nhân chứng UniChain, người ta phải làm theo các bước dưới đây

  • Đăng ký tài khoản trong mạng UniChain
  • Gửi ít nhất 1000 UNW vào tài khoản
  • Thuyết phục các tài khoản khác (cộng đồng) cho phiếu bầu của họ

Bầu cử sẽ làm mới sau mỗi 6 giờ. Top 55 tài khoản nhận được nhiều bình chọn nhất sẽ trở thành nhân chứng của UniChain.

Xin lưu ý rằng sau khi nộp đơn xin nhân chứng, 1000 UNW sẽ ngay lập tức bị đốt cháy. Hành động này là để bảo vệ mạng khỏi những kẻ gửi thư rác. Lợi ích và việc thiết lập nhân chứng sẽ được mô tả trong các bài viết tiếp theo.

Nguồn dịch: https://medium.com/uniworld-io/become-a-unichain-witness-80caa3542d35

– Tom code –

Viết bình luận