Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) mới đây đã công bố một lá thứ chấp thuận 5 thị trường vốn cổ phần (Equity market) trong khu vực. Chúng sẽ bao gồm các trung tâm vốn cổ phần ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang và Thâm Quyến. Những khu vực này đã nhận được giấy phép để bắt đầu thử nghiệm với một thí điểm blockchain vào đầu tháng 7.

Blockchain và giao dịch vốn cổ phần

Theo Cơ quan quản lý và giám sát tài chính địa phương Bắc Kinh, bước tiếp theo của CSRC là hướng dẫn Trung tâm Giao dịch Vốn cổ phần Bắc Kinh thực hiện thí điểm blockchain. Trung tâm giao dịch tại Bắc Kinh được cho là “đã xây dựng một cơ sở hạ tầng tương đối hoàn hảo” để đăng ký vốn cổ phần, lưu ký và chuyển nhượng giao dịch. Chính quyền lưu ý rằng họ đã đi đầu trong việc lưu ký đăng ký vốn cổ phần trực tuyến và thay đổi vốn cổ phần của các doanh nghiệp tại Trung Quốc.

Tính đến ngày 30/06 năm 2020, Trung tâm Giao dịch Vốn cổ phần của Bắc kinh đã phục vụ hơn 1000 công ty cổ phần chưa niêm yết trong thành phố. Họ đã được ủy thác vốn vốn phần cho 9 ngân hàng thương mại, bao gồm 1 ngân hàng thương mại nông thôn, 1 ngân hàng tư nhân, 1 ngân hàng bán trực tiếp và 6 ngân hàng nông thôn. Tổng số vốn cổ phần của họ là hơn 21 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 3 triệu USD.

Trung tâm Giao dịch Vốn cổ phần Bắc kinh, cùng với Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến và các đơn vị vận hành thị trường vốn cổ phần khu vực khác, đã ra mắt một blockchain tham chiếu tín dụng trung gian thị trường vốn khu vực vào cuối năm 2017.

– Advertisement –

https://t.me/blockchain24h7

Như đã thông tin trước đây, Hiệp hội Tài chính Internet Trung Quốc cho biết việc sử dụng công nghệ blockchain của nước này đã phát triển trong những năm gần đây. Các chuyên gia Trung Quốc cũng đã tổ chức một hội thảo để khám phá việc triển khai blockchain trong “hệ thống tín dụng xã hội” mới của Trung Quốc.

 – Bạch Đàn –

 

 

Viết bình luận