Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sau khi ra mắt thành công Giai đoạn 0 của Ethereum 2.0 – bước đầu tiên trong việc xây dựng phiên bản tiếp theo của giao thức, nhà sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin đã công bố lộ trình cập nhật mới nhất cho dự án.

Quá trình phát triển hiện tại của Ethereum 2.0 được chia thành các giai đoạn. Giai đoạn 0 là Beacon Chain trần trụi, cho phép staking nhưng không ảnh hưởng đến lớp ứng dụng. Giai đoạn 1 sẽ giới thiệu dữ liệu sharding, thứ giúp tăng khả năng lưu trữ mà không ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất ứng dụng. Cuối cùng, Giai đoạn 2 giới thiệu giao dịch sharding đầy đủ và hứa hẹn hỗ trợ hàng nghìn giao dịch mỗi giây (TPS).

Theo tiết lộ của Buterin vào tháng 3, mẫu lộ trình này là tầm nhìn trong vòng 5 đến 10 năm tới. Phiên bản cập nhật lần này linh hoạt hơn và loại bỏ hoàn toàn các thuật ngữ như “Giai đoạn 1” và “Giai đoạn 2”. Các tính năng xác định của từng giai đoạn giờ đây độc lập hơn với nhau và kết hợp công việc được thực hiện cho Ethereum 1.x.

Lộ trình của Buterin gồm tất cả các phát triển Ethereum để cung cấp thông tin tổng quan chi tiết về những gì mà nền tảng sẽ làm tiếp theo, bao gồm cả các thanh hoàn thành gần đúng.

Các tính năng chính của cột mốc quan trọng tiếp theo là sự chuyển đổi của Ethereum 1.0 sang proof-of-stake (PoS), sự ra đời của các client light Eth2 trên Eth1 và dữ liệu sharding – tất cả trước đây đều được nhóm lại theo Giai đoạn 1 và 1.5. Một thay đổi quan trọng trong lộ trình hiện tại là nhận thức được ba bước chủ yếu là độc lập và có thể được thực hiện song song.

Hơn nữa, có thể đạt được những cải tiến to lớn về khả năng mở rộng bằng cách thực thi hai tính năng này, vì chúng sẽ cho phép lưu trữ Rollup trên cấu trúc dữ liệu sharding. Rollup là một công nghệ lớp hai giúp giảm tải tính toán bên ngoài chuỗi nhưng đảm bảo tính chính xác của nó thông qua các bằng chứng được lưu trữ trên chuỗi. Do đó, dữ liệu sharding làm tăng đáng kể không gian rollup để điều động và có thể kích hoạt hơn 10.000 TPS ngay khi các ứng dụng client light và dữ liệu sharding được giới thiệu.

Tuy nhiên, theo Buterin, tiến độ về dữ liệu sharding và ứng dụng client light vẫn ở mức hoặc dưới 50%, phù hợp với ước tính rằng Giai đoạn 1 sẽ mất ít nhất một năm để xây dựng.

Theo biểu đồ lộ trình, tiến độ đối với các client stateless và sáng kiến Ethereum 1.x cũng ở mức dưới 50%. Công nghệ mật mã của các cam kết đa thức (polynomial commitments) – thứ mà trước đó Buterin đã nói là chìa khóa cho các client stateless thực tế – còn lâu mới hoàn thiện. Tương tự, công việc với nhiều loại công nghệ mật mã tiên tiến khác và một máy ảo được cải tiến vẫn đang ở giai đoạn đầu.

Sau khi công bố lộ trình, Buterin đã kêu gọi nhanh chóng triển khai EIP-1559, một đề xuất đốt phần lớn phí giao dịch mà giao thức thu được thay vì cung cấp cho các thợ đào.

 – Bạch Đàn –

Viết bình luận