Thứ Sáu, Tháng Chín 24
Shadow

Bài 7: Xã Hội 5.0 là gì?

Xã Hội 5.0 là gì?

Xã hội 5.0 là một khái niệm mới được Nhật Bản đưa ra trong Kế hoạch cơ bản về Khoa học và Công nghệ lần thứ 5 (2016–2020), như một cách để hướng dẫn và huy động hành động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới (STI) nhằm đạt được sự thịnh vượng, bền vững và tương lai bao trùm.

Theo sau xã hội săn bắn (Xã hội 1.0), xã hội nông nghiệp (Xã hội 2.0), xã hội công nghiệp (Xã hội 3.0) và xã hội thông tin (Xã hội 4.0), các chính sách sâu rộng của Xã hội 5.0 đề xuất một sự chuyển đổi mới về cách thức đương đại đời sống.

Society 5.0 nhằm giải quyết các thách thức xã hội hiện đại khác nhau bằng cách kết hợp các đổi mới thay đổi trò chơi như Internet vạn vật (IoT), robot, AI và dữ liệu lớn vào tất cả các ngành và hoạt động xã hội. Thay vì một tương lai được điều khiển và giám sát bởi AI và robot, công nghệ được khai thác để đạt được một xã hội lấy con người làm trung tâm, trong đó mỗi người đều có thể có một cuộc sống năng động và thú vị. Trong bối cảnh số hóa và kết nối ngày càng phát triển cũng như mở rộng việc sử dụng các công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI), một số hành động đã được khởi xướng theo khái niệm hàng đầu này bởi chính phủ Nhật Bản cũng như khu vực tư nhân.

Một định nghĩa: “Một xã hội lấy con người làm trung tâm, cân bằng giữa tiến bộ kinh tế với việc giải quyết các vấn đề xã hội bằng một hệ thống tích hợp cao giữa không gian mạng và không gian vật lý.”

Xã hội 5.0 đã được đề xuất trong Kế hoạch Cơ bản về Khoa học và Công nghệ lần thứ 5 như một xã hội tương lai mà Nhật Bản nên khao khát. Nó theo sau xã hội săn bắn (Xã hội 1.0), xã hội nông nghiệp (Xã hội 2.0), xã hội công nghiệp (Xã hội 3.0) và xã hội thông tin (Xã hội 4.0).

Đạt được Xã hội 5.0

Trong xã hội thông tin (Xã hội 4.0), việc chia sẻ kiến thức và thông tin xuyên suốt là không đủ và rất khó hợp tác.

Bởi vì có giới hạn đối với những gì mọi người có thể làm, nhiệm vụ tìm kiếm thông tin cần thiết từ những thông tin thừa và phân tích nó là một gánh nặng, và lao động và phạm vi hành động bị hạn chế do tuổi tác và mức độ khả năng khác nhau. Ngoài ra, do những hạn chế khác nhau về các vấn đề như giảm tỷ lệ sinh và dân số già và giảm dân số cục bộ, rất khó để đáp ứng một cách thỏa đáng.

Cải cách xã hội (đổi mới) trong Xã hội 5.0 sẽ đạt được một xã hội hướng tới tương lai phá vỡ cảm giác trì trệ hiện có, một xã hội mà các thành viên tôn trọng lẫn nhau, vượt qua các thế hệ và một xã hội mà mỗi người và mọi người đều có thể lãnh đạo một cuộc sống năng động và thú vị.

Cách thức hoạt động của Society 5.0

Society 5.0 đạt được mức độ hội tụ cao giữa không gian mạng (không gian ảo) và không gian vật lý (không gian thực). Trong xã hội thông tin trước đây (Xã hội 4.0), mọi người sẽ truy cập vào một dịch vụ đám mây (cơ sở dữ liệu) trong không gian mạng thông qua Internet và tìm kiếm, truy xuất và phân tích thông tin hoặc dữ liệu.

Trong Society 5.0, một lượng lớn thông tin từ các cảm biến trong không gian vật lý được tích lũy trong không gian mạng. Trong không gian mạng, dữ liệu lớn này được phân tích bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và kết quả phân tích được phản hồi lại cho con người trong không gian vật lý dưới nhiều hình thức khác nhau.

Trong xã hội thông tin trước đây, thông lệ phổ biến là thu thập thông tin qua mạng và nhờ con người phân tích. Tuy nhiên, trong Society 5.0, con người, vạn vật và hệ thống đều được kết nối trong không gian mạng và kết quả tối ưu do AI thu được vượt quá khả năng của con người được đưa trở lại không gian vật lý. Quá trình này mang lại giá trị mới cho ngành và xã hội theo những cách mà trước đây chưa thể làm được.

Xã hội 5.0 Cân bằng Phát triển Kinh tế và Giải quyết các Vấn đề Xã hội

Có thể nói, môi trường xung quanh Nhật Bản và thế giới đang trong thời kỳ thay đổi mạnh mẽ. Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, cuộc sống ngày càng sung túc và thuận tiện, nhu cầu về năng lượng và thực phẩm ngày càng cao, tuổi thọ ngày càng dài, xã hội ngày càng già đi. Ngoài ra, quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế đang diễn ra, cạnh tranh quốc tế ngày càng trở nên gay gắt, và các vấn đề như sự tập trung của cải và bất bình đẳng khu vực ngày càng gia tăng. Các vấn đề xã hội phải được giải quyết đối lập (như một sự đánh đổi) với sự phát triển kinh tế ngày càng trở nên phức tạp. Tại đây, một loạt các biện pháp đã trở nên cần thiết như giảm phát thải khí nhà kính (GHG), tăng sản lượng và giảm thất thoát thực phẩm, giảm thiểu chi phí liên quan đến xã hội già hóa, hỗ trợ công nghiệp hóa bền vững, phân phối lại của cải, và điều chỉnh bất bình đẳng khu vực, nhưng đạt được đồng thời cả phát triển kinh tế và giải pháp cho các vấn đề xã hội đã được chứng minh là khó khăn trong hệ thống xã hội hiện nay.

Trước những thay đổi lớn của thế giới, các công nghệ mới như IoT, robot, AI và dữ liệu lớn, tất cả đều có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển của xã hội, đang tiếp tục phát triển. Nhật Bản tìm cách biến Xã hội 5.0 trở thành hiện thực với tư cách là một xã hội mới kết hợp các công nghệ mới này trong tất cả các ngành và hoạt động xã hội, đồng thời đạt được cả sự phát triển kinh tế và giải pháp cho các vấn đề xã hội.

Phát triển kinh tế và giải pháp cho các vấn đề xã hội trong xã hội 5.0

Trong Xã hội 5.0, giá trị mới được tạo ra thông qua đổi mới sẽ xóa bỏ khoảng cách khu vực, độ tuổi, giới tính và ngôn ngữ, đồng thời cho phép cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với nhu cầu cá nhân đa dạng và nhu cầu tiềm ẩn. Có như vậy mới có thể đạt được một xã hội vừa có thể thúc đẩy phát triển kinh tế vừa có thể tìm ra giải pháp cho các vấn đề xã hội.

Tuy nhiên, để đạt được một xã hội như vậy sẽ không thiếu những khó khăn và Nhật Bản dự định sẽ đối mặt trực tiếp với chúng với mục đích trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đối mặt với những vấn đề thách thức để đưa ra một xã hội kiểu mẫu trong tương lai.

Xã hội 5.0 sẽ mang lại một xã hội lấy con người làm trung tâm

Trong xã hội cho đến nay, một ưu tiên thường được đặt trên các hệ thống xã hội, kinh tế và tổ chức với kết quả là những khoảng cách đã nảy sinh trong các sản phẩm và dịch vụ mà các cá nhân nhận được dựa trên khả năng của cá nhân và các lý do khác. Ngược lại, Society 5.0 đạt được sự hội tụ tiên tiến giữa không gian mạng và không gian vật lý, cho phép AI dựa trên dữ liệu lớn và rô bốt thực hiện hoặc hỗ trợ như một tác nhân và các điều chỉnh mà con người đã thực hiện cho đến nay. Điều này giải phóng con người khỏi những công việc và nhiệm vụ cồng kềnh hàng ngày mà họ không đặc biệt giỏi, và thông qua việc tạo ra giá trị mới, nó cho phép chỉ cung cấp những sản phẩm và dịch vụ cần thiết cho những người cần chúng vào thời điểm họ cần. , từ đó tối ưu hóa toàn bộ hệ thống xã hội và tổ chức.

Đây là một xã hội lấy mỗi người làm trung tâm chứ không phải là một tương lai được điều khiển và giám sát bởi AI và robot.
Đạt được Xã hội 5.0 với những thuộc tính này sẽ giúp không chỉ Nhật Bản mà cả thế giới nhận thức được sự phát triển kinh tế trong khi giải quyết các vấn đề xã hội quan trọng. Nó cũng sẽ góp phần đáp ứng các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) do Liên hợp quốc thiết lập.
Nhật Bản đặt mục tiêu trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đạt được một xã hội lấy con người làm trung tâm (Xã hội 5.0), trong đó mọi người đều có thể tận hưởng một cuộc sống chất lượng cao và tràn đầy sức sống. Nó có ý định thực hiện điều này bằng cách kết hợp các công nghệ tiên tiến trong các ngành công nghiệp và hoạt động xã hội đa dạng và thúc đẩy sự đổi mới để tạo ra giá trị mới.

Source: https://www8.cao.go.jp

>> Xem thêm: Bài 1 – Nền tảng gọi vốn cộng đồng thế hệ Hybrid Blockchain

>> Xem thêm: Bài 2 – Khái niệm ITPO là gì?

>> Xem thêm: Bài 3 – Tại sao ITPO giảm rủi ro và tạo tiềm năng một thị trường mở hơn

>> Xem thêm: Bài 4 – USDF — Đồng tiền không biến động giá USDF trên nền tảng blockchain UniChain

>> Xem thêm: Bài 5 -Tại sao khái niệm ITPO với nền tảng gọi vốn cộng đồng hybrid trên nền blockchain hoàn hảo cho đầu tư phi tập trung?

>> Xem thêm: Bài 6 – Các bài học lịch sử và những quy luật tất yếu của cách mạng và công cuộc tái tiến hóa

 – BBT Blockchain247 – 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *